Paul & Christiane

Goede morgen en welkom bij de Goudklompjes, tof dat je eens komt kijken

in de polder

De Hobokense Polder:

Dit laatste stuk natuur aan de zuidkant van het stadscentrum van Antwerpen zit geprangd tussen de Schelde, de dicht bevolkte woonkernen van Hoboken en Antwerpen en de industrie van Petroleum-zuid en de voormalige Boelwerf.

De Hobokense Polder heeft zijn naam te danken aan het vroegere poldergebied dat zich hier langs de oever van de Schelde uitstrekte: laaggelegen land dat geregeld overstroomd raakte en door bescheiden boeren in cultuur werd gebracht. Sinds de ophogingen, die vanaf de jaren zestig werden uitgevoerd, is dat gebied definitief verdwenen. Een nieuw landschap is ontstaan, een landschap dat door snelle evolutie van flora en fauna ook nu nog voortdurend verandert.

Vragen of inlichtingen over het beheer: gilbert0vandevelde@gmail.com OF andre.van.langenhove@base.beVragen aan de webmaster: webmaster@wijvandepolder.be